Disclaimer

Aansprakelijkheid
De redactie, medewerkers, uitgever en verspreider van Vaccom gaan uiterst zorgvuldig te werk bij het inhoud geven aan de publicatie. Niettemin sluiten zij elke aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen van het handelen op grond van de informatie of adviezen die de lezer op de website Vaccom aantreft. Wij aanvaarden ook geen enkele verantwoordelijkheid voor geleden schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit contacten met of via personen, organisaties en instanties, die op deze pagina's worden genoemd, nog voor het gebruik van de informatie op deze pagina's weergegeven.

Opgenomen links
Links naar site buiten "Vaccom" zijn alleen opgenomen als service naar onze gebruikers. Het feit dat deze links op onze site zijn opgenomen betekenen op geen enkele wijze dat de webmaster verantwoordelijk is voor de informatie die op die sites is opgenomen, nog voor het gebruik van die sites.

Opgenomen eigenaren en huurders
Vaccom levert een listing service. Daardoor kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor de correctheid van de informatie in de advertenties. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om hun eigendom goed te beschrijven door onze listing service en het is de verantwoording van de huurders om de juistheid van de opgenomen gegevens te controleren tot het niveau dat zij noodzakelijk achten. Opgenomen informatie is door Vaccom niet gecontroleerd. Vaccom geeft geen enkele impliciete of expliciete garanties over de opgenomen informatie in onze listing service. Vaccom is niet verantwoordelijk voor foutieve vertalingen of typefouten. Om toch een zo goed mogelijke service te bieden vragen we zowel huurders als verhuurders ons te informeren over elke ervaring, zowel positief als negatief, met de listing of huurperiode.

Contracten en overeenkomsten tussen huurders en eigenaars
Vaccom is een listing service. Vaccom wil op geen enkele wijze betrokken worden, ook niet als tussenpersoon, om partij te zijn in welk contract, overeenkomst, huurovereenkomst of welke afspraak dan ook tussen gebruikers (huurders en verhuurders) van deze website. Alle contracten, overeenkomsten, huurovereenkomsten en afspraken tussen gebruikers van deze site en tussen huurders en eigenaars zijn de verantwoording van die betrokken partijen. Vaccom is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welk meningsverschil dan ook welke voortvloeien uit dergelijke overeenkomsten en afspraken en elke gebruiker van deze site vrijwaart  redactie, medewerkers, uitgever en verspreider van Vaccom hiervoor.

Go to top
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Read more about our cookie terms.
Verwijderen